Vragen

Wordt Osteopathie terugbetaald?

Ziekenfondsen betalen tegenwoordig uw behandeling gedeeltelijk terug: €10 of €12,50 per behandeling, met een maximum van vijf vergoedingen per kalenderjaar. Die voordelen kunnen verschillen per ziekenfonds. Een doktersvoorschrift is niet nodig. Bij een behandeling krijgt u een attest, dat u dan indient bij uw ziekenfonds. Ook bij (arbeids)ongevallen betalen steeds meer verzekeringen een bepaald aantal behandelingen weer terug.

Wat betekenen de letters D.O. – M.R.O.B. ?

Deze letters zijn een kwaliteitsgarantie. Een erkende osteopaat is lid van een beroepsvereniging (‘Member of the Registered Osteopaths of Belgium’). Daardoor kunt u een beroep doen op terugbetaling door uw ziekenfonds.

D.O. staat voor ‘Diplomated Osteopath’. Een goed opgeleide osteopaat heeft een volledige opleiding achter de rug, inclusief thesis.

Is osteopathie een beschermd beroep?

Jammer genoeg kan iedereen zich osteopaat noemen. Gelukkig herkent u een erkende osteopaat aan de toevoegingen D.O. en M.R.O.B. Met de graad D.O. (Diploma in Osteopathie) heeft de osteopaat een opleiding succesvol afgerond. Alleen de erkende osteopaten met een D.O.-diploma krijgen de beschermde titel M.R.O.B. (‘Member of the Registered Osteopaths of Belgium’).

Moet u in osteopathie geloven om geholpen te kunnen worden?

Osteopathie is een functionele geneeskunde, gebaseerd op wetenschappelijke principes. Geloof heeft dus  geen invloed op de behandeling. Voor patiënten is het echter niet altijd evident waarom osteopaten technieken toepassen op plaatsen van het lichaam zonder klachten. Of waarom een behandeling zo subtiel verloopt. Daarom hou ik u tijdens en na de behandeling altijd uitgebreid op de hoogte over wat ik doe. Zo groeit uw vertrouwen in de behandeling gaandeweg.

Hoeveel behandelingen heeft u nodig?

Dat hangt af van de ernst van uw klachten. Voor recente letsels zijn 3 à 5 behandelingen vaak voldoende. Voor hardnekkige klachten kunnen meerdere behandelingen nodig zijn om tot een volledig herstel te komen. Na een behandeling heeft uw lichaam wat tijd nodig om een nieuw evenwicht te zoeken. Daarom varieert de tijd tussen 2 behandelingen van ongeveer 1 week tot 4 à 6 weken, of soms zelfs langer.

Werkt osteopathie preventief?

Absoluut. Om uw lichaam een gezond evenwicht te gunnen, komt u best om de 3 à 4 maanden even langs voor een preventieve controle. Vergelijk het met een onderhoud aan uw wagen: regelmatig nazicht vermijdt problemen en pannes.

Is een osteopaat een kraker?

Als een wervel of gewricht vast zit, is het nodig om die vrij te maken via manipulatie. Hierbij hoort u dan een krakend geluid. Osteopaten zijn opgeleid om dat veilig uit te voeren, met respect voor de patiënt.

Een osteopaat doet echter veel meer dan alleen maar kraken. Naast het pariëtale systeem (botten, spieren, pezen, gewrichten, wervels…) worden ook het viscerale (organen met hun fascia, bloedvaten, lymfevaten en zenuwen) en het craniosacrale (schedel en wervelkolom met daarin het hersenvocht, de vliezen en het centraal zenuwstelsel) systeem onderzocht en behandeld.

Wat is het verschil tussen osteopathie, manuele therapie, chiropraxie en kinesitherapie?

Chiropraxie, ontstaan uit osteopathie, behandelt vooral de wervelkolom via manipulaties. Manuele therapie, een onderdeel van osteopathie, zoekt het bewegingsverlies in botten, spieren, gewrichten… Kinesitherapie, ten slotte, focust op revalidatie en lokale behandeling.

Osteopathie zoekt de oorzaak van het probleem. Van onderzoek over strategie tot behandeling: drie lichaamssystemen staan centraal. Het pariëtale systeem (botten, spieren, pezen, gewrichten, wervels…), het viscerale systeem (organen met hun fascia, bloedvaten, lymfevaten, en zenuwen) en het craniosacrale systeem (de schedel en de wervelkolom met daarin het hersenvocht, de vliezen en het centraal zenuwstelsel).